MEDIA IN DE 21STE EEUW

Een vraag voor velen: hoe ga ik er mee om?

DOELSTELLING

De ontwikkeling van moderne media (met alle voor- en nadelen) gaat bijna gezin voorbij.
Iedereen krijgt er mee te maken.

In de achterliggende tijd hebben we gezien, dat er binnen onze gezindte veel aandacht is voor het bewust en verantwoord gebruik of niet gebruiken van bepaalde mogelijkheden op mediagebied. Desondanks wijzen onderzoeken en statistieken uit dat deze ontwikkelingen ook in onze gezinnen vérstrekkende gevolgen hebben.
Afgezien van het tijdbeslag en de onrust die dit met zich meebrengt, is er tegelijkertijd sprake van het wegvallen van grenzen, waardoor de zonde zich in alle hevigheid aan ons opdringt.

Naar aanleiding hiervan hebben wij (als ouders van gezinnen met jonge kinderen) het initiatief genomen om te bezien of er mogelijkheden zijn, die nog meer kunnen bijdragen aan verdere bezinning en bescherming.
Niet om in eigen kracht nu eens een probleem te gaan oplossen.
Maar als er nog (enigszins) een dam op te werpen is, moeten we ons hiervoor dan niet tot het uiterste inspannen?

De kerkenraad van de gereformeerde gemeente te Krabbendijke steunt dit initiatief van harte.
Ook onderhouden we contact met de Julianaschool over dit onderwerp.

De mediacommissie heeft als taak om de gemeente, ouders én jongeren, te informeren over allerlei onderwerpen rondom media en media gebruik.
Dit doet zij onder andere door vraagbaak te zijn binnen de gemeente.
Verder geven we via deze website informatie over technische mogelijkheden voor filtering, toezicht, etc.
Ook kunt u links vinden naar bezinnende artikelen die in de loop van de tijd zijn gepubliceerd.

Hoewel de mediacommissie een ieder wil ondersteunen in praktische en principiële keuzes, is ze niet bedoeld als helpdesk.

Glasvezel Delta

Glasvezel, kansen en bedreigingen.

Wat als er glasvezel internet in je straat komt?
Als je de berichtgeving volgt kan je volgens de aanbeiders niet om glasvezel heen.
Het wordt zelfs “gratis” in je huis gebracht.
Daar zit je dan met je “trage” adsl verbinding.
Wil je mee in de vaart der volkeren, dan moet je het aanbod wel aannemen.
Maar voor dat je dat doet, is het goed om nog even verder te lezen.

Want: Heb je die snelheid wel echt nodig.
Kan je wel van je gefilterde omgeving naar een veel vrijere omgeving?
Denk dus goed na voordat je over stapt.

Wat zijn de alternatieven?
Blijf bij je gefilterde omgeving
Wacht todat de gefilterde aanbieders ook op de kabel kunnnen, daar gaat meestal een paar jaar overheen.

Geef aan ons aan dat je graag het kliksafe filter via de Delta wil gebruiken. Als daar voldoende animo voor is, dan gaat Kliksafe het gesprek aan. Die mogelijkheid is er in het verleden ook geweest, maar moet wel gedragen worden door de klanten.

TOEGERUSTGEZIN.NU

Onder de naam Toegerust Gezin hebben oudercollectieven zich georganiseerd.
Binnen deze organisatie wordt kritisch nagedacht over mediagebruik en informatie gedeeld.
Op de website kunt u meer informatie vinden over gebruik van de smartphone, computergebruik in het gezin, filters e.d.
U kunt zich hier inschrijven voor lezingen waarin theologen, wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaringen delen en de gevolgen van het gebruik van digitale media toelichten.

OUDERCOLLECTIEF

Ouders, steun elkaar: oudercollectief

 

Gaat uw kind dit jaar voor het eerst naar de middelbare school? Overweeg aansluiting bij een oudercollectief. Het is nuttig om als ouders met elkaar te bespreken hoe er gezamenlijke lijnen getrokken kunnen worden. En het is ook goed om ervaringen te delen en elkaar scherp te houden.

 

In meerdere plaatsen van ons land zijn de laatste tijd dergelijke collectieven gevormd door ouders van leerlingen die reformatorische middelbare scholen bezoeken. De gedachte erachter is dat het goed is om elkaar als ouders op te zoeken en ervaringen uit te wisselen op het gebied van mediagebruik, en om daarin te proberen schouder aan schouder te staan. Dit mede omdat het argument van kinderen zo vaak is: ‘maar iedereen mag het.’

 

Eén van de mogelijkheden die met name gezamenlijk  ondersteund kan worden is om uw kind voorlopig géén smartphone te geven. Dit is niet altijd een gemakkelijke keuze. Ook is het niet de oplossing voor alle problemen. En al helemaal niet dat het u ontslaat van uw plicht om kinderen op bewuste wijze om te leren gaan met moderne media. Overweeg eens of uw zoon of dochter op twaalfjarige leeftijd echt vrijelijk 7×24 uur moeten kunnen beschikken over een telefoon annex televisie annex gamebox annex bioscoop annex pornowinkel in broekzakformaat.  Waarom zou u dit uw kind eigenlijk willen aandoen? Waarom zou u uw kind willen loslaten in het domein waar de satan vrij spel heeft? Is het in overeenstemming met de doopbelofte die u heeft afgelegd? Is uw kind dan niet in zonde ontvangen en geboren? Heeft het geen hart dat geneigd is tot alle kwaad? Geen ziel die voor de eeuwigheid geschapen is?

 

Overweegt u om zich aan te sluiten bij een oudercollectief? Stuur een email naar oudercollectief@bewustgezin.nu. Vermeld behalve uw naam ook uw woonplaats en de VO school die door uw kind(eren) bezocht wordt. Uw gegevens worden dan doorgestuurd naar de contactpersoon van het betreffende collectief.

VRAGEN?