Mediasteunpunt

Vraagt uw aandacht voor onderstaande berichten.
Gepubliceerd:
24-03-2018

uitnodiging BewustGezin.nu

voor Bezinning & Verbinding Calvijn College Goes

DV Vrijdag 20 april organiseert BEWUST GEZIN ZEELAND een thema-avond rondom media en opvoeding. Centraal staat het thema ‘Verbinding’. Met wie staan onze kinderen in verbinding? Met wie staan wij in verbinding? En welke invloed heeft dat op ons?

Wij nodigen u van harte uit om hierover met ons na te denken. Student H.J. Agteresch zal het thema vanuit Bijbels perspectief belichten.  Drs. F. Visscher, kinderneuroloog ADRZ gaat dieper in op de invloed van sociale media op het brein.

Smartphone een slimme zet… (3)

of wij wel zonder smartphone kunnen
Wij leven in een intense tijd. Chaotische ont­wikkelingen alom. Ontwikkelingen die deels welbewust gestuurd worden. Vertechnisering, robotisering, intensivering. Ontwikkelingen
die ons zeer alert moeten maken op wat er gebeurt in de eindtijd, zeker ook met het oog op de antichrist en de verleidende macht van hem en zijn helpers.
Gepubliceerd:
24-03-2018
Gepubliceerd:
13-12-2017

Smartphone een slimme zet… (2)

Internet en het gebruik daarvan in het licht van Openbaring 13
De smartphone – bijna iedereen heeft er wel een mening over. Bijna iedereen in de gereformeerde gezindte heeft er ook wel zorgen over. Dat varieert van een opa die zijn kleinkinderen die bij hem op bezoek komen, allemaal achter zo’n apparaat ziet zitten tot een moeder die dagelijks strijd met haar kinderen moet leveren. Van een jonge leraar die bij tijd en wijle een smartphone moet innemen of een onderzoeker die lezingen over dit onderwerp houdt, tot een oude ouderling die op catechisatie merkt dat hij de jongeren nog minder bereiken kan dan vroeger

Nieuwsbrief Bewustgezin.nu - Zeeland

Zorgen over media gebruik…
Maakt u zich ook zorgen over het gebruik van digitale media in uw directe omgeving? Uw kinderen of andere familierelaties, en ook uzelf komen ongewild steeds vaker in aanraking met digitale media. Media(land) heeft sterke invloed op ons doen en laten van elke dag. Kan dit allemaal zo doorgaan of kan de wal het schip nog keren? Bewustgezin.nu in Zeeland denkt graag met u na over mediagebruik, wil een verbindende schakel zijn tussen ouders en bewustwording blijvend onder de aandacht brengen…….
Dat wij in de eindtijd leven, dat mag voor de Bijbelvaste lezer geen verrassing zijn. Die tijd is namelijk aangebroken toen de Zaligmaker Zijn verlossingswerk hier op  aarde had volbracht. In deze tijd ziet Gods Kerk nog maar naar één heilsfeit uit:
Gepubliceerd:
09-12-2017
Gepubliceerd:
09-11-2017

Smartphone een slimme zet…

Internet en het gebruik daarvan in het licht van Openbaring 13
Dat wij in de eindtijd leven, dat mag voor de Bijbelvaste lezer geen verrassing zijn. Die tijd is namelijk aangebroken toen de Zaligmaker Zijn verlossingswerk hier op  aarde had volbracht. In deze tijd ziet Gods Kerk nog maar naar één heilsfeit uit: de wederkomst van haar Heere tot­dat Hij alles zal zijn en in allen. Hoe lang zal dat nog duren? Deze vraag komt bij Gods kin­deren soms omhoog vanwege het liefdesverlan­gen naar Hem. De vraag dringt zich óók wel­eens op vanwege de chaotische gebeurtenissen en razendsnelle ontwikkelingen. Leven wij nu aan het einde van de eindtijd?

1 op de 17 doet aan sexting, Is het je klasgenoot of ben jij het??

Het is maandag 4 april 2015; om 7:29 verschijnt op NOS een bericht met de volgende titel: “Scholen omarmen smartphone tegen wil en dank“ Een veelzeggende titel maar was dat de eerste titel die gepubliceerd is over dit onderwerp? Vast niet! Even wat verder zoeken …

bijeenkomst oudercollectief

Van harte nodigen wij u uit voor een viertal symposia op de Gomarus Scholengemeenschap te Gorinchem. Centraal staat de invloed van internet- en smartphonegebruik op waardevolle zaken als gezag en macht, verslaving, breinontwikkeling en materialisme. Wetenschappers, ervaringsdeskundigen en specialisten hopen u een brede toerusting te bieden vanuit waardevolle perspectieven. De symposia hebben een informatieve en praktische insteek! Elke avond is er mogelijkheid voor het stellen van vragen.

Wegwijs in het opvoeden.

Kinderen groeien op met allerlei soorten media; van voorleesboekjes en filmpjes tot online muziek en spelletjes. Media zijn leuk en je kind kan er veel van leren. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s en is het belangrijk dat kinderen veilig met media kunnen omgaan.

Veel opvoedvragen gaan dan ook over het mediagebruik van kinderen. Je wil je kind goed begeleiden maar weet niet altijd hoe. Het model de MediaDiamant helpt daarbij.

Mediatips

Internet …. Media … Het verandert vlug en wij (Nederlanders) verwachten dat het de komende 25 jaar nog veel meer gaat veranderen.

Weet U al welke mogelijkheden er zijn om uw gezin te kunnen sturen in deze 25 jaar? Wij als Mediasteun helpen u graag op weg en hebben om deze redenen verschillende handleidingen verzameld.

Gepubliceerde flyers vanuit Mediasteunpunt

De mediacommissie heeft als doel om de gemeente, ouders én jongeren, te informeren over allerlei onderwerpen rondom media en media gebruik. Dit doet zij onder andere door bezinnende artikelen te publiceren.

Mediawijs opvoeden Breekt u zich ook vaak het hoofd hoe u uw kinderen op een goede mediawijze manier kunt opvoeden? Voordat smartphones en tablets hun intrede deden, leek mediaopvoeding tamelijk overzichtelijk: zet de computer in de huiskamer, zorg voor een goed filter, baken schermtijd af en voer er zo nu en dan een goed gesprek over met uw kinderen. Met de komst van de tablet en smartphone verliezen veel ouders het zicht op het mediagedrag van kinderen. Sommigen gooien het media-opvoedingsbijltje er zelfs bij neer. Hoewel het beste opvoedmiddel nog altijd een goed gesprek blijft over ons mediagedrag in Bijbels licht, zijn er toch tal van technische hulpmiddelen, die kunnen helpen bij een mediawijze opvoeding, zoals:

  1. Mobiele filtering
  2. Beheer via telecomaanbieder
  3. Filtering
  4. Ouderlijk (of anderen) toezicht
  5. Beheer via de modem
  6. Opties in standaardsoftware

Omdat de praktijk leert dat veel (jonge) ouders niet altijd op de hoogte zijn van de mogelijkheden, blijft het gebruik van deze hulpmiddelen vaak achterwege. Om u een helpende hand te bieden, hebben we binnen onze kerkelijke gemeente (Krabbendijke en Oostdijk) een aantal deskundige mensen bereid gevonden die u met raad en daad hierin willen helpen. De kerkenraad ondersteunt van hart dit initiatief van een aantal ouders. Wilt u informatie of advies, hulp bij het maken van keuzes of hulp bij het installeren, vul het contact formulier in en uw vraag wordt deskundig en vertrouwelijk behandeld.