Ouders, steun elkaar: oudercollectief

 

Gaat uw kind dit jaar voor het eerst naar de middelbare school? Overweeg aansluiting bij een oudercollectief. Het is nuttig om als ouders met elkaar te bespreken hoe er gezamenlijke lijnen getrokken kunnen worden. En het is ook goed om ervaringen te delen en elkaar scherp te houden.

 

In meerdere plaatsen van ons land zijn de laatste tijd dergelijke collectieven gevormd door ouders van leerlingen die reformatorische middelbare scholen bezoeken. De gedachte erachter is dat het goed is om elkaar als ouders op te zoeken en ervaringen uit te wisselen op het gebied van mediagebruik, en om daarin te proberen schouder aan schouder te staan. Dit mede omdat het argument van kinderen zo vaak is: ‘maar iedereen mag het.’

 

Eén van de mogelijkheden die met name gezamenlijk  ondersteund kan worden is om uw kind voorlopig géén smartphone te geven. Dit is niet altijd een gemakkelijke keuze. Ook is het niet de oplossing voor alle problemen. En al helemaal niet dat het u ontslaat van uw plicht om kinderen op bewuste wijze om te leren gaan met moderne media. Overweeg eens of uw zoon of dochter op twaalfjarige leeftijd echt vrijelijk 7×24 uur moeten kunnen beschikken over een telefoon annex televisie annex gamebox annex bioscoop annex pornowinkel in broekzakformaat.  Waarom zou u dit uw kind eigenlijk willen aandoen? Waarom zou u uw kind willen loslaten in het domein waar de satan vrij spel heeft? Is het in overeenstemming met de doopbelofte die u heeft afgelegd? Is uw kind dan niet in zonde ontvangen en geboren? Heeft het geen hart dat geneigd is tot alle kwaad? Geen ziel die voor de eeuwigheid geschapen is?

 

Overweegt u om zich aan te sluiten bij een oudercollectief? Stuur een email naar oudercollectief@bewustgezin.nu. Vermeld behalve uw naam ook uw woonplaats en de VO school die door uw kind(eren) bezocht wordt. Uw gegevens worden dan doorgestuurd naar de contactpersoon van het betreffende collectief.