Welkom

De ontwikkeling van moderne media (met alle voor- en nadelen) gaat bijna gezin voorbij. Iedereen krijgt er mee te maken. In de achterliggende tijd hebben we gezien, dat er binnen onze gezindte veel aandacht is voor het bewust en verantwoord gebruik of niet gebruiken van bepaalde mogelijkheden op mediagebied.

Desondanks wijzen onderzoeken en statistieken uit dat deze ontwikkelingen ook in onze gezinnen vérstrekkende gevolgen hebben. Afgezien van het tijdbeslag en de onrust die dit met zich meebrengt, is er tegelijkertijd sprake van het wegvallen van grenzen, waardoor de zonde zich in alle hevigheid aan ons opdringt.

Naar aanleiding hiervan hebben wij (als ouders van gezinnen met jonge kinderen) het initiatief genomen om te bezien of er mogelijkheden zijn, die nog meer kunnen bijdragen aan verdere bezinning en bescherming. Niet om in eigen kracht nu eens een probleem te gaan oplossen. Maar als er nog (enigszins) een dam op te werpen is, moeten we ons hiervoor dan niet tot het uiterste inspannen?

De kerkenraad van de gereformeerde gemeente te Krabbendijke steunt dit initiatief van harte. Ook onderhouden we contact met de Julianaschool over dit onderwerp.

De mediacommissie heeft als taak om de gemeente, ouders én jongeren, te informeren over allerlei onderwerpen rondom media en media gebruik. Dit doet zij onder andere door vraagbaak te zijn binnen de gemeente. Verder geven we via deze website informatie over technische mogelijkheden voor filtering, toezicht, etc. Ook kunt u links vinden naar bezinnende artikelen die in de loop van de tijd zijn gepubliceerd.

Hoewel de mediacommissie een ieder wil ondersteunen in praktische en principiële keuzes, is ze niet bedoeld als helpdesk.